Печат

Висшият евангелски богословски институт е основан през 1999 г. В него дялово участие взeмат всички представени в България евангелски деноминации. Това го прави единствена по рода си, функционираща в този си вид, структура. Петдесятният факултет е звено в тази структура. Той е собственост на Съюза на евангелските петдесятни църкви - България в партньорство с Асамблеи на Бога - САЩ. Факултетът е член на Европейската евангелска акредитационна асоциация.

В желанието си да върви в крачка с глобалните процеси на интегриране на различните области на науката, а така също и посланието на Исус Христос, инстититутът е в процес на изработване на магистърски програми в допълнение към настоящата програма за степен бакалавър. В началото на 2004 г. стартира задочната форма на магистърската програма по "Пастирско консултиране."

 

APPLY ONLINE