Учебен график

Печат

ПРЕДМЕТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ ПРЕЗ ВТОРИ СЕМЕСТЪР НА 2018/2019 ГОДИНА СА:

 

ЗАДОЧНИ СТУДЕНТИ - ПЛОВДИВ

08-09 февруари 2019 - Тълкуване на НЗ - Посл. на Яков (2 кр.), д-р Венцислав Стойков

15-16 март 2019 - Християнска етика (4 кр.), д-р Атанас Атанасов

12-13 април 2019 - Тълкуване на СЗ - Прор. книги (2 кр.), Марино Мойтич

10-11 май 2019 - Християнска музика (3 кр.), Стефан Врачев

 

ЗАДОЧНИ СТУДЕНТИ - НЕСЕБЪР

10-11 май 2019 - Комуникации и масмедии (2 кр.), д-р Стойко Петков

31 май-1 юни 2019 - История на философията (4 кр.), гл. ас. Таня Петрова

 

ЗАДОЧНИ СТУДЕНТИ - БУРГАС

09.02.2019 - Въведение в специалността (2 кр.), гл. ас. Таня Петрова, д-р Атанас Атанасов

15-16.02.2019 - Въведение в Новия Завет (3 кр.), д-р Марина Димитрова

22-23 март 2019 - Въведение в библ. херменевтика (3 кр.), д-р Атанас Атанасов

12-13 април 2019 - Психология (2 кр.), Цветан Стоицев

10-11 май 2019 - Комуникации и масмедии (2 кр.), д-р Стойко Петков

31 май-1 юни 2019 - История на философията (4 кр.), гл. ас. Таня Петрова

 


 

 
En